Škola za osnovno muzičko obrazovanje “Stevan Hristić”

Akademika Milana Kurepe 10 

21400 Bačka Palanka

e-mail: shristic@eunet.rs

telefoni: 021/752287 (sekretarijat)

              021/751578 (direktor) stevanhr@open.telekom.rs

 

 

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

dobrodoslica  

Muzička škola „Stevan Hristić“

raspisuje konkurs

za upis novih učenika u prvi razred u školskoj 2019/20 godini za sledeće instrumente:

  • klavir

  • harmonika

  • klarinet

  • flauta

  • tambura

  • violina

  • SOLO PEVANJE

 

Da bi upisali prvi razred neophodno je položiti prijemni ispit koji će se održati:

U Bačkoj Palanci u subotu, 1. juna po satnici koju će škola odrediti nakon prijavljivanja svih kandidata i obavestiti vas o istoj.

U Baču, u četvrtak, 6. juna, u prostorijama Osnovne škole sa početkom u 18 časova.

Prvi razred muzičke škole uobičajeno se pohađa paralelno sa trećim razredom osnovne škole (ili drugim u slučaju kada je učenik već pohađao pripremni razred u prethodnoj godini i položio prijemni ispit).

Pripremni razred muzičke škole ( paralelno sa prvim i drugim razredom osnovne škole) upisuje se bez prijemnog ispita.

Prijave za prijemni ispit podnose se u toku maja meseca i u junu do održavanja ispita u sekretarijatu škole ( 09- 14 časova) svakog radnog dana.

DAN OVORENIH VRATA

Škola u okviru upisnih priprema organizuje Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane kandidate. Održaće se u sredu, 22.maja, od 09 do 18 časova u prostorijama škole, a kandidatima preporučujemo da nas tog dana posete i iskoriste mogućnost korisnih priprema sa nastavnicima škole za prijemni ispit.

OBAVEŠTENJE

Muzička škola "Stevan Hristić" u školskoj 2019/20 godini vrši upis učenika na novoovoreni odsek - SOLO PEVANJE.

Pravo upisa imaju polaznici stariji od 13 godina (osmi razred osnovne i od prvog razreda srednje škole, i stariji).

Nastava na odseku solo pevanja traje četiri godine što za rezultat ima sticanje Svedočanstva o završenoj osnovnoj muzičkoj školi solo pevanja. Pored ovog stručnog predmeta 2 časa nedeljno, obavezno je i pohađanje 2 časa solfeđa i jedan čas uporednog klavira u prve tri godine, dok se u poslednjij pored navedih uvodi i jedan čas teorije muzike. Svakako, postoji i mogućnost ubrzanog napredovanja u slučaju pokazivanja viših standarda postignuća u toku školovanja što smanjuje broj godina pohađanja.

079062
danas:
juče:
ove nedelje:
ovog meseca:
prošlog meseca:
ukupno:
67
83
150
1700
2596
79062
logo

ŠOMO "Stevan Hristić" Milana Kurepe 10 21400 Bačka Palanka

e-mail: shristic@eunet.rs

tel: 021/752-287 (sekretarijat)                  tel: 021/751-578 (direktor)                     e-mail: stevanhr@open.telekom.rs